Menu
 • 1971 Foster & Jacobson arkitektkontor startar i Lund av arkitekterna Mats Jacobson och Keith Foster
 • 1978 FOJAB arkitektkontor AB bildas och ägs av de verksamma arkitekterna
 • 1981 FOJAB förvärvas av BSK-gruppen som då ingick i Statsföretag, företagsnamnet behålls
 • 1983 Statsföretag ombildas till Procordia
 • 1988 Arcona övertar BSK-gruppen genom köp
 • 1992 FOJABs ledning förvärvar bolaget från Arcona
 • 1997 FOJAB etablerar kontor i Malmö, FOJAB arkitekter i Lund AB och FOJAB arkitekter i Malmö AB bildas. Mats Österberg arkitektkontor blir en del av FOJAB arkitekter i Lund AB.
 • 2000-2002 Delägda bolaget Diener&Diener FOJAB arkitekter AB etableras i Malmö
 • 2006 Etableras FOJAB Orkanen AB med inriktning på projektering i stora uppdrag
 • 2006 Etableras FOJAB Svartbröder AB med inriktning på generalkonsultuppdrag
 • 2007 FOJAB förvärvar S.I.T.E. arkitekter AB
 • 2008 Arkitektbolagen i Malmö och Lund slås ihop till ett bolag, FOJAB arkitekter AB. Namnbyten till FOJAB design (Orkanen) och FOJAB coordinator (Svartbröder).
 • 2010 Kontoren flyttar ihop i gemensamma lokaler i Malmö
 • 2011 All arkitektverksamhet samlas i FOJAB arkitekter AB och ledningsfunktioner, ekonomi och marknad i FOJAB AB
 • 2013 FOJAB etablerar kontor i Stockholm
 • 2014 FOJAB etablerar kontor i Helsingborg