Menu

AFFÄRSIDÉ

I en kreativ process skapar och utvecklar vi arkitektur i form av stadsmiljöer, byggnader, landskap och inredning.

VISION

Vår vision är att med passionerad arkitektur bli Nordens bästa arkitektkontor.

KÄRNVÄRDEN

PLATSEN: Varje plats är unik. I våra projekt identifierar, analyserar och stärker vi livet på platsen samt dess identitet. Genom att ta till vara platsens förutsättningar skapar vi resursmässig och social hållbarhet.

MÄNNISKAN: Vår viktigaste utgångspunkt vid all gestaltning är människans behov och upplevelser. Vi arbetar aktivt för ett långsiktigt ansvarstagande för kommande generationer.

FORMEN: För oss är en stark form centralt. Vi är övertygade om att en stark gestaltningsidé ger en livskraftig och hållbar arkitektur med värde över tid.

MISSION STATEMENT

Through a creative process we design and develop architecture in the form of urban environments, buildings, landscape and interior design. 

VISION

Our vision is to leverage a deep passion for architecture to become the best Nordic architectural practice.

CORE VALUES

PLACE: Every site is unique. In our projects we identify, analyze and strengthen the life of the place and its identity. By utilizing the specific conditions of a site we aim towards social and environmental sustainability.

PEOPLE: In any design, our starting point is people’s needs and experiences. We are actively working towards long-term responsibility for future generations.

FORM: To us, form is key. We are convinced that a strong design concept creates viable and sustainable architecture that has value over time.