Menu
MALMÖ

På kontoret i Malmö finns alla företagets kompetenser samlade. Kontoret är organiserat i ett antal resurseffektiva ateljéer om 10-15 medarbetare. Varje ateljé leds av en ateljéansvarig. Det finns även olika övergripande kompetens-områden där respektive ansvarig utvecklar våra kompetenser inom stadsbyggnad, arkitektur, landskap och inredning. Dessutom har vi kompletterande kompetenser som BIM, kvalitetssystem, 3D-grafik, grafisk formgivning, processledning, hållbarhetsfrågor, tillgänglighet med flera.

Daniel Nord är VD för FOJAB arkitekter.

Karin Fagerberg är operativ chef.

Carl Kylberg är kontorschef.

STOCKHOLM

På kontoret i Stockholms finns arkitekter med kompetens inom stadsutveckling, handel, kontor, bostäder och landskap. Våra projekt finns både i Sverige och utomlands och fokuserar på samspelet mellan stad, hus och landskap. Vi har funnits i Stockholm sedan hösten 2013.

Vår lokalkännedom och våra kundkontakter i kombination med våra arkitekters specialist-resurser och breda kompetenser innebär ett starkt erbjudande till marknaden.

Kontoret leds av Jens Larsson.

HELSINGBORG

På kontoret i Helsingborg finns arkitekter och ingenjörer som tillsammans har en gedigen och bred erfarenhet inom flera sektorer. Sedan uppstarten 2014 har flera spännande uppdrag inom bostad, kontor och handel genomförts. Vår lokalkännedom och våra kundkontakter i kombination med våra arkitekters specialistresurser och breda kompetenser innebär ett starkt erbjudande till marknaden.

Carl Kylberg är kontorschef.

Rebecca Saaby Mehlum är ateljéansvarig.